Aanvraagprocedure

Wie mag orthopedische schoenen voorschrijven en welke procedure dient er gevolgd te worden?

  • Voor wie: Voor alle aandoeningen die vermeld zijn op het voorschrift van de dokter specialist en die terug te vinden zijn op de  limitatieve lijst die uitgegeven werd door het R.I.Z.I.V.
  • Voorschrift: De schoenen mogen worden voorgeschreven door volgende dokters specialisten, een orthopedisch chirurg, een specialist voor fysische geneeskunde, een reumatoloog, een chirurg, een pediatrist, een neuroloog en een specialist in functionele revalidatie.
  • De aanvraag procedure: De aanvraag wordt opgemaakt door de orthopedisch schoentechnicus, die deze doorstuurt naar de adviserende geneesheer van de mutualiteit.
    De patient wordt dan opgeroepen door de adviserende geneesheer. Na controle worden de patient en orthopedisch schoentechnicus schriftelijk op de hoogte gebracht van de medische  en de administratieve goedkeuringen.
  • Aansluitend, kan dan gestart worden met de maatname, bespreking model en kleur leder, om dan de vervaardiging van de  orthopedische maatschoenen schoenen op te starten..
  • Mobiliteit: Indien de patient zich niet kan verplaatsen komt de adviserende geneesheer ter plaatse bij de patient. (Hiervoor is een schriftelijk bewijs van de behandelende arts nodig.

Wij begeleiden en ondersteunen onze klanten, voor orthopedische maatschoenen, graag door deze procedure!